Cur Síos agus teagmháil

Foilsítear Splanc don Idirbhliain i rith na scoilbhliana. 

3 chaibidil a bhíonn i gceist – ceann in aghaidh an téarma. Mar sin bíonn an t-ábhar i gcónaí úr agus reatha.

Ábhar a bhainfidh go dlúth le saol agus le spéiseanna daoine óga a bheidh ann —

  • ailt bheoga ghonta
  • cleachtaí cainte agus cluastuisceana 
  • cleachtaí gramadaí, trialacha léamhthuisceana agus ceapadóireacht
  • dánta, amhráin agus sleachta próis liteartha

Foirm Ordaithe

Is féidir an fhoirm seo a líonadh chun foirm ordaithe agus eolas breise faoinár bhfoilseacháin ranga a lorg.

Tríd an fhoirm seo a chur isteach, admhaím go nglacaim leis an bPolasaí Príobháideachais

Sampla


Teagmháil

eolas@gael-linn.ie